۱۳۹۰ دی ۱۱, یکشنبه

فقط یک جمله


تردید یعنی چمدانهایی که پشت در هستند و زنی که ناهار می پزد...

۲ نظر: