۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

سنتهای قدیمی -دردهای همیشگی


درد دارد،خیلی هم درد دارد شنیدن گریه مادری که با اشک و ناله التماس می کند تا گواهی بکارت بگیرد برای دخترش!!!
دختر دو سال پیش ازدواج کرده است و بلافاصله متوجه رفتارهای نابهنجار همسرش شده اند.میگفت بارها و بارها کتک خورده است تا جایی که ما نگران بودیم دیگر دخترمان را زنده نبینیم..
برای طلاق اقدام کرده بود و زمانی که از او پرسیده بودند آیا با همسرش ارتباط داشته اند یا خیر او هم پاسخ داده بود که بله.به من میگفت همان زمان هم شک داشتم که باکره هستم یا خیر یعنی تقریبا مطمئن بودم که هستم چون خیلی با احتیاط رفتار کرده بودم.اما برای اینکه دادگاه من را به پزشکی قانونی نفرستد و من سریعتر بتوانم طلاق بگیرم گفتم رابطه داشته ایم.
حالا طلاق گرفته است و چند ماهی از طلاقش می گذرد.به تازگی مطلع شده است که دادگاه به دخترانی که باکره باشند نامه ای میدهد که با آن می توانند به اداره ثبت احوال مراجعه و نسبت به تعویض شناسنامه اقدام کنند.
به او گفتم به پزشک مراجعه کند و در اولین مرحله از سالم بودن پرده بکارت مطمئن شود.
تماس گرفت.خودش نه بلکه مادرش.با بغض و ناله که پزشک گفته است اگرچه آسیبی که وارد شده است بسیار اندک است اما احتمال اینکه پزشکی قانونی گواهی بکارت بدهد خیلی ضعیف است.
گفتم متاسفانه کاری از دستم بر نمی آید. گریه کرد و التماس که حتی اگر بشود با پرداخت رشوه یا پارتی بازی کاری بکنم تا گواهی را بگیرند.بازهم گفتم شرمنده ام.و به او گفتم بهر حال اعتقاد دارم حتی با تعویض شناسنامه همسر آینده دخترشان حق دارد بداند که او قبلا ازدواج کرده است.گفت ما به همه خواستگارن گفته ایم که نامزد داشته است و تا این حد را هیچ کس مشکلی نداشته اما زمانی که می فهمند عقد بسته شده است همگی پا پس می کشند."کار دخترم شده است گریه و اندوه.این آخری ها خواستگاری داشت که خیلی هم همدیگر را دوست داشتند اما وقتی فهمیدند که دخترم قبلا عقد کرده بوده است همه چی منتفی شد"
در آخرین لحظات صجبت کردن پرسیدم دخترتان چند سالش است و شنیدم 23 سال!!!!!!!
باور کنید شنیدن از افسردگی دختری 23 ساله به دلیل از دست دادن بکارتش در رابطه با مردی که همسر قانونی و شرعیش بوده است خیلی تلخ است.تلخ.

۱۳۹۰ مهر ۱۰, یکشنبه

زن،مرد،رابطه،مجازات


رابطه زن و مرد خارج از چارچوب ازدواج در جامعه ایران هم تابوی مذهبی بوده است و هم تابوی فرهنگی و در نتیجه قوانینی که در این خصوص وضع شده اند تا حدی بر همین اساس بوده اند.همین دیدگاه جامعه سبب شده است تا بسیاری از افراد خواسته یا ناخواسته ترسها و نگرانی های بسیاری را بر اطرافیان وارد نمایند.به عبارت دیگر اگرچه این نوع از روابط بسیار فراگیر شده است اما با این وجود اطلاعات قانونی مردم نسبت به این روابط کاملا محدود و مبتنی بر شنیده هاست و بسیاری از نیروهای پلیس و یا حتی نیروهای دستگاه قضایی و بعضا  افراد عادی از این نا آگاهی مردم سوءاستفاده کرده و موقعیتهای نامطلوبی رو ایجاد می نماید.در این نوشته سعی می کنم بسیار ساده قوانین و مجازاتهای مبتنی بر آن که به نوعی به حیطه روابط زنها و مردها ( خارج از ازدواج ) بر می گردد را توضیح دهم:
در قوانین کیفری و حقوقی ایران هرگونه رابطه میان دو جنس مخالف که در تعریف ازدواج نگنجد غیر قانونی و قابل مجازات است و از آن با عنوان کلی رابطه نامشروع یاد می شود اما آنچه مهم است حد و مرزهای این رابطه و تعاریف آن است.مهمترین نکته این است که باید میان زنا و رابطه نامشروع تفاوت قائل شویم:
اول-.زنا در قانون مجازات همان چیزی است که در عرف به معنی سکس کامل شناخته می شود به عبارت دیگر باید نزدیکی میان زن و مرد کاملا واقع شده باشد تا بتوان رابطه جنسی را از نوع زنا دانست.مهمترین نکته این است که بدانیم در مورد اثبات زنا یا باید 4شاهد عادل وجود داشته باشد که دقیقا وقوع زنا را دیده باشند و یا اینکه متهم خودش اقرار نماید.و بنابراین در زمانی که فردی مورد بازجویی قرار می گیرید باید با دقت به سوالات پاسخ دهد و بداند تا زمانی که خودش اقرار نکند هیچ مستند دیگری برای صدور حکم وجود نخواهد داشت.
مجازاتهای زنا
 1. قانونگذار در ماده 82 قانون مجازات در 4مورد حد زنا را قتل دانسته است یعنی در این موارد کسی که مرتکب زنا شده است (البته با شرایطی) محکوم به اعدام می شود:
الف - زنا با محارم نسبي
ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است .
ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است .
د - زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است .
2. در موارد هم مجازات زنا رجم یا همان سنگسار است.طبق ماده 84 زنای زن و مرد محصن مستوجب حد سنگسار است.اما اینکه محصن یعنی چه از اهمیت زیادی برخوردار است.به ساده ترین حالت می توان گفت یعنی زن و یا مرد متاهل.(البته شرایط دیگری هم دارد که خارج از حوصله این بحث است)بنابریاین اگر زن یا مردی که متاهل است با فرد دیگری رابطه زنا داشته باشد محکوم به سنگسار می شود. در صورتیکه یکی از طرفین رابطه متاهل و دیگری مجرد باشد هرکدام بر اساس شرایط خودشان مجازات خواهند شد.و تاهل یا تجرد یکی بر دیگری تاثیری ندارد.
3. در سایر موارد حد زنا جلد است یعنی صد ضربه شلاق.به عبارت دیگر در صورتی که زن و مردی که متاهل نیستند و جزئ محارم یکدیگر هم نیستند مرتکب زنا شوند به صد ضربه شلاق مجکوم خواهند شد.
 آنچه تا اینجا گفتیم در صورتی بود که زنا واقع شده باشد اما قانونگذار با تصویب  ماده 637 قانون مجازات سایر اشکال یک رابطه را نیز مستوجب مجازات دانسته است.
دوم-رابطه نامشروع مادون زنا
در ماده 637 آمده است: "هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد".
این ماده هم شامل روابط جسمی میشود هم روابط غیر جسمی.قانونگذار در این ماده هم دست قاضی را در تشخیص مورد باز گذاشته است و هم در میزان مجازات.به عبارت دیگر هر نوع رابطه ای میان دو نفر که زن و شوهر نیستند میتواند به استناد این ماده قابل مجازات باشد اما در هرحال این مجازات بیشتر از 99 ضربه شلاق نخواهد بود.این بازه میتواند از یک مکالمه ساده تلفنی و یا قدم زدن در پارک شروع شود و تا همبستر شدن و عشقبازی تا جایی که به سکس نیانجامد ، ادامه پیدا کند.
این مجازات با آنچه در مورد زنا آمده است تفاوتهایی دارد زیرا مجازات زنا از نوع حد است و لی ماده 637 از باب تعزیرات به مجازت مجرم می پردازد.تفاوت این دو مبحث نیاز به اطلاعات بیشتر حقوقی دارد که دلیلی برای توضیح آنها در اینجا وجود ندارد.
در مجموع باید دقت کرد تمام مجازاتهایی که در باب رابطه میان زن و مرد در قوانین ایران وجود دارد همین است و هر چیزی بیشتر از این اگر گفته شود قطعا مبنای قانونی ندارد.