۱۳۸۹ تیر ۷, دوشنبه

سنگسار-مانا نیستانی


ضعیفه

مطمئنم مردها زمانی که پی به قدرت زیاد زنها بردند نام "ضعیفه " را برای آنها انتخاب کردند.آنها را ضعیفه خواندند تا دست پیش را گرفته باشند.آنها فهمیده بودند که نهایتا می توانند کار کنند و نان آور خانه باشند پس زنها را از این تنها حیطه قدرتشان حذف کردند تا مثلا قدرتشان را به رخ بکشند اما یقین دارم تمام مردهایی که زنهایشان را در زبان ضعیفه می خواندند همان لحظه و در دل به قدرت او اعتراف می کردند.آنها مدیریت زنهایشان را در خانه می دیدند،می دیدند هر گاه آنها در کسب درآمد موفق نیستند چگونه زنهایشان هزینه های خانه را تقسیم می کنند،آنها می دیدند وقتی اتفاق ناگواری رخ می دهد،کودکی بیمار می شود،مرد خانه ای ورشکست می شود،نزدیکی فوت می شود و و و زنهایشان چه با قدرت اتفاق را پشت سر می گذارند تا آسیبی به خانواده وارد نشود.آنها از قدرت زنهایشان ترسیدن و آنها را ضعیفه خواندند تا اعتماد به تفس را از آنها بگیرند.شاید تا حدودی موفق بوده اند اما این توانایی زنها اکتسابی نیست،قدرتی است درون هر زن که در موقعیت های متفاوت بروز می کند پس نمی توان از او گرفت.
مردها به جبر زمانه و پیشرفت تمام مردم به زنها فرصت کار در بیرون منزل را هم دادند، و آنجا بود که بیشتر به قدرت زنها پی بردند،هیچ مردی نمی تواند چند ساعت بیرون خانه کار کند،در راه بازگشت فرزندانش را به خانه بیاورد،تمام مایحتاج خانه را بخرد( و البته باید بداند در خانه به چه چیزی احتیاج هست).به خانه که رسیدند خانه را مرتب کند،غذا بپزد،به احتیاجات فرزندانش رسیدگی کند. و تازه در این میان باید بداند چه زمانی باید برای کدام عضو خانواده وقت دکتر بگیرد،آن روز را فراموش نکند،کلاسهای مختلف آموزشی فرزندانش را از یاد نبرد،به موقع آنها را برای تفریح و گردش به بیرون از خانه ببرد و در فرصت کوتاهی به خودش بپردازد،به تفریحاتش و به آنچه خودش نیاز دارد.
نمی گویم نیستند مردان اینچنینی اما قطعا تعدادشان نادر است.

۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

امروز،....

بعضی روزها آنقدر دردآورند که حتی گذشت زمان هم چیزی از غصه آن کم نمی کند.

۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

متنفرم از هرچی غرور مردانه است.