۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه

پشت پرده حجاب


حجاب؛ فرهنگی کاملا ناشی از مردسالاری است
هرجا این فرهنگ قویتر بوده است حجاب هم سختگیرانه تر اعمال شده است
دلایل زیادی برای این امر وجود دارد 
مباحث مختلفی که احادیث مربوط به حجاب را زیر سوال میبرد تا مطالعه وقایع تاریخی
اما من میخواهم به یک تجربه اشاره کنم
حدود یک سال پیش عده ای در شبکه های اجتماعی چین عکس دختری را که لباس نسبتا بدن نمایی پوشیده است منتشر نمودند با این توضیح که:" اگر اینگونه لباس بپوشید و مورد تجاوز قرار بگیرید حق اعتراض ندارید"
این استدلال اشنا نیست؟
چند بار شنیده ایم اگر مورد ازار قرار میگیریم حتما مستحق ان بوده ایم چون خود را نپوشانده ایم؟
چند بار در راستای اثبات حجاب به حفظ امنیت خودمان اشاره کرده اند؟
چینی ها مسلمان نیستند، فرهنگ چند هزار ساله ایرانی هم ندارند، اما همین استدلال برای کنترل بدیهی ترین حق انسانها یعنی نحوه لباس پوشیدن انها زده می شود!!!دوست فمنیست چینی از واکنش فمنیستها میگفت و اینکه عکسهای مشابهی منتشر نموده اند با این پیام که" من حق دارم جذاب لباس بپوشم و تو حق نداری من را ازار دهی" و انقدر این بحث اهمیت پیدا کرده بود که میزگردی در تلویزیون در همین خصوص شکل گرفته بود و دوست من که به عنوان مدافع ازادی در ان میزگرد حضور داشت میگفت " نکته جالب این بود که در این برنامه ها قرار است مجری بی طرف باشد اما عملا چون او هم مرد بود در جبهه مخالف من قرار گرفته بود"
گاهی مباحث خیلی ساده نیستند:
اینکه همیشه به ما گفته اند حجاب دستور دین است و یا عفاف و حیا نشان ارزشمندی ما و یا برای حفاظت خودمان و یا جامعه است یک روی مخفی دارد که دیدنش سخت است و باورش سخت تر! پذیرفتن اینکه خواسته اند زن را و بدنشان را و روحش را تحت کنترل داشته باشند تا به این بهانه ضعیفتر باشد و پایین دست تر محسوب شود  دردناک است و من مطمینم بسیاری از ما که هنوز حجاب را با اعتقاد انتخاب کرده ایم استدلال میکنیم که حجاب مانعی نبوده و مانع پیشرفت نشده و ما را شهروند درجه دو نکرده است! اما باز هم میگویم هیچ چیز به همین سادگی نیست.

۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

آشپزخانه


اشپزخانه برای زنها همه چیز هست جز محل اشپزی.
اشپزخانه پناهگاه است؛
غار تنهایی است؛
جایی که میتوان اشک ریخت و کسی مزاحم نشود؛
جایی که میتوان همه عصبانیت را بر روی ظروف اشپزخانه خالی کرد؛
جایی که میتوان خلوت کرد و شعر گفت؛
و
و
اشپزخانه همه چیز هست جز محل اشپزی!