۱۳۹۰ خرداد ۲۷, جمعه

تعرضهای جنسی .....نداشتن دانش لازم

از روزی که پست قبلی را نوشتم سیل داستانها و ماجراهای مختلف با موضوع آزار و اذیت جنسی بود که سرازیر شد.هر کس به نوعی تجربه ای داشت که آنرا برایم نوشته بود و یا گفته بود.شاید روزی با کسب اچازه از انها ماجراها را بنویسم اما آنچه اکنون میخواهم در باره آن بنویسم نقطه مشترک بسیاری از این تجارب است. "ناآگاهی".
زنان جامعه ما بیشترین آسیب را از نظر جنسی به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در مسائل جنسی میخورند.آنقدر سخن گفتن از این موضاعت در جامعه ما تابو شده است که بسیاری حتی پرسیدن را هم مجاز نمیدانند.زنانی هستند که وقتی به پزشکی مراجعه میکنند به بهانه های واهی به آنها گفته میشود باید سیستم جنسی آنها مورد معاینه قرار بگیرد و آنها نیزاز آنجا که نمیدانند بعضا میپذیرند.دخترکانی که از ترس از دست دادن بکارت از انجام بسیاری از فعالیتهای ورزشی خودداری میکنند،زنانی که جز مایملک خانواده شوهر محسوب میشوند و باید از هر مردی که انها میخواهند تمکین کنند.زنانی که برای رسیدن به آرزویی باید تسلیم خواسته مرد رمال و دعا نویس شوند.زنانی که انقدر محو قدرت یک مراد میشوند که سوءاستفاده چنسی پنهان در پس آن اعتقادات را نمیبینند،زنی که تصور میکند باید نیاز حنسی همسرش را در هر حالی و به هر شیوه ای برآورده سازد...همه و همه نشات گرفته از ناآگهی است.
نه مجله ای داریم که از آموزشهای جنسی در آن خبری باشد و نه در شبکه های تلویزیونی سخن گفته میشود.در محافل خانوادگی سخن گفتن یا حرام است یا منجر به دادن اطلاعات اشتباه میشود.آموزشهای قبل از ازدواج هم که تنها مربوط به راههای پیشگیری از بارداری است.گویی تنها هدف ازدواج تولید مثل است.
نمیدانم چرا تصور میکنیم انکار این مسائل سبب میشود دختران و پسران روابط جنسی را تجربه نکنند اما میدانم آنچه در عمل با آن مواجهیم چیزی خلاف این است.جامعه ای داریم سرشار از انواع سرکوبها جنسی که بیشترین آسیبش را به زنان این جامعه وارد میسازد.
تنها دریچه ای که برای سخن گفتن وجود دارد این روزها دنیای مجازی است که هم مخاطبان اندکی دارد و هم گروه مخاطبش قشر خاصی از جامعه هستند و به اینها مشکل فیلترینگ را هم باید اضافه کرد.اما در همین دنیای مجازی آنها که به دور از لودگی بنویسند هم کم هستند و در نتیجه میزان اطلاعات علمی و دقیقی که وارد جامعه میشود بسیار اندک است.در این میان نقش سخن گفتن از تجارب ناخوشایندی مانند تجاوز را نباید نادیده گرفت زیرا سبب میشود تا دیگران از خطرات پیش رو اگاه شوند و اندکی بیشتر احتیاط کنند.
پی نوشت1:به نظرم میرسد از تنها ابزاری که اکنون در اختیارمان هست بیشترین استفاده را ببریم و با نوشتن در دنیای مجازی سطح دانش جنسی را بالاتر ببریم.
پی نوشت2:در پست بعدی باید از نکاتی بنویسم که انها که مورد تجاوز واقع میشوند باید به کار بگیرند تا بتوان رسیدن به عدالت و مجازت متجاوز را تسهیل کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر