۱۳۹۲ تیر ۲۸, جمعه

پلیس زن، پلیس مرد!

در ایران نقشهایی که از زنها میبینیم محدود است! یعنی عادت کرده ایم آنها یا معلم باشند یا پرستار یا دکتر، نهایتا ممکن است گذرمان به دادگاه افتاده باشد و وکیل زن هم دیده باشیم. میدانم نقشهای بسیار دیگری هم زنانمان دارند مثل کارمند و منشی و مدیر اما بیشتر هدفم حضور فیزیکی زنان در جامعه است. اینگه اگر چند ساعتی را با کودکمان بیرون از خانه بگذرانیم زنها را در چه نقشهایی میبینیم! 


امروز پسرک من دو سه ساعتی را بیرون از خانه 
بود ولی در کشور دیگری یعنی ترکیه. با هم به باغ وحش رفته بودیم و در همان زمان کوتاه بیش از پنج شغل مختلف از زنان را دیدیم. ما زنان را در لباسهایی که عادت به آنها نداریم مشاهده کردیم : پلیس، نقشه بردار، نگهبان، رفتگر و راننده و  امثالهم
و من به این می اندیشیدم که چقدر این حضور زیاد و پررنگ می تواند کمک کند به ایجاد یک تصویر برابر در ذهن کودکانمان! کودکی که شغلها را زنانه و مردانه نبیند راحتتر میتواند نقشها را و به دنبال آن حقوق را متفاوت نبیند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر