۱۳۸۹ خرداد ۱, شنبه

فرانسه: جریمه برای مردانی که زنشان را مجبور به پوشیدن چادر می کنند

فرانسه: هر مردی که همسرش را مجبور به پوشیدن چادر کند، به پرداخت جریمه نقدی تا ۱۵ هزار یورو و حبس تا یک سال محکوم می شود. این قانون از تابستان پیشرو اجرایی خواهد شد.
این قانون، همچنین جریمه ای ۱۵۰ یورویی، برای زنانی که در اماکن عمومی برقع به صورت بزنند نیز در نظر گرفته است. یک منبع آگاه به روزنامه له فیگارو، چاپ فرانسه گفته است: “هیچ کس نباید در اماکن عمومی پوششی داشته باشد که صورتش را پنهان کند.” گزارش ها حاکی از آن است که قانونگذار این فرصت را به زنان داده که با توجه به قوانین شهروندی از پرداخت جریمه معاف شوند.
سارکوزی، رییس جمهور فرانسه ۱۰ ماه پیش از تصویب هر نوع ممنوعیتی، پیرامون ضرورت ایجاد قانونی در خصوص نوع پوشش حدود دو هزار زن در فرانسه با وزیران خود مذاکره کرد. شورای حکومتی، در مقام مشاور پیش نویس های قانونی قبلا هشدار داده بود که این ممنوعیت ممکن است ناقض حق آزادی باشد که در قانون اساسی فرانسه آمده است.
کارشناسان حقوقی همچنین گفته اند که این عمل ممکن است از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان زیر پا گذاشتن حق آزادی “اندیشه، وجدان و دین” محکوم شود.
سارکوزی گفته است در هر صورت او آماده است که ریسک آنچه هوادارانش “کشمکش میان شان انسانی و نابردباری دینی” می نامند بپذیرد.
منتقدان رییس جمهور می گویند انگیزه اصلی در پس این قانون، علاقه سارکوزی برای به دست آوردن آراء رای دهندگان از حزب فوق راستگرای جبهه ملی است.
پارلمان بلژیک نخستین پارلمان اروپایی بود که چندی پیش، برای اولین بار قانون ممنوعیت حجاب (از سر تا نوک پا) را تصویب کرد. این قانون جریمه های سبک تری را در بر می گرد. مطابق این قانون که از تابستان امسال اجرایی می شود زنان متخلف تا ۲۵ یورو جریمه می شوند
تمرکز قانونگذاران فرانسوی بر مردانی که همسرانشان چادر سر می کنندفرانسه: هر مردی که همسرش را مجبور به پوشیدن چادر کند، به پرداخت جریمه نقدی تا ۱۵ هزار یورو و حبس تا یک سال محکوم می شود. این قانون از تابستان پیشرو اجرایی خواهد شد. این قانون، همچنین جریمه ای ۱۵۰ یورویی، برای زنانی که در اماکن عمومی برقع به صورت بزنند نیز در نظر گرفته است. یک منبع آگاه به روزنامه له فیگارو، چاپ فرانسه گفته است: “هیچ کس نباید در اماکن عمومی پوششی داشته باشد که صورتش را پنهان کند.” گزارش ها حاکی از آن است که قانونگذار این فرصت را به زنان داده که با توجه به قوانین شهروندی از پرداخت جریمه معاف شوند.سارکوزی، رییس جمهور فرانسه ۱۰ ماه پیش از تصویب هر نوع ممنوعیتی، پیرامون ضرورت ایجاد قانونی در خصوص نوع پوشش حدود دو هزار زن در فرانسه با وزیران خود مذاکره کرد. شورای حکومتی، در مقام مشاور پیش نویس های قانونی قبلا هشدار داده بود که این ممنوعیت ممکن است ناقض حق آزادی باشد که در قانون اساسی فرانسه آمده است.کارشناسان حقوقی همچنین گفته اند که این عمل ممکن است از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان زیر پا گذاشتن حق آزادی “اندیشه، وجدان و دین” محکوم شود.سارکوزی گفته است در هر صورت او آماده است که ریسک آنچه هوادارانش “کشمکش میان شان انسانی و نابردباری دینی” می نامند بپذیرد. منتقدان رییس جمهور می گویند انگیزه اصلی در پس این قانون، علاقه سارکوزی برای به دست آوردن آراء رای دهندگان از حزب فوق راستگرای جبهه ملی است.پارلمان بلژیک نخستین پارلمان اروپایی بود که چندی پیش، برای اولین بار قانون ممنوعیت حجاب (از سر تا نوک پا) را تصویب کرد. این قانون جریمه های سبک تری را در بر می گرد. مطابق این قانون که از تابستان امسال اجرایی می شود زنان متخلف تا ۲۵ یورو جریمه می شوند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر